magicalblade.com stats and valuation

Pease note, that we are not promoting, linking to, or affiliated with magicalblade.com in any way. We are just displaying magicalblade.com publicly available data & statistics for analysis purposes.
Basic Information
Alexa Rank24949401
Backlinks0
Page Authority0/100
Domain Authority0/100
Moz Rank0/10
Pageviews44/ Day
Worth94.9
Last Updated: 10 Jan 2017
Website Information
site not available
SemRush Metrics
No Data available
DNS Report
HostTypeClassTTLExtra
magicalblade.comAIN3600ip: 46.242.130.173
magicalblade.comNSIN172798target: ns1.nazwa.pl
magicalblade.comNSIN172798target: ns2.nazwa.pl
magicalblade.comNSIN172798target: ns3.nazwa.pl
magicalblade.comSOAIN3600mname: ns1.nazwa.pl
rname: biuro.nazwa.pl
serial: 2008133200
refresh: 28800
retry: 7200
expire: 604800
minimum-ttl: 86400
magicalblade.comMXIN3600pri: 10
target: magicalblade.com
IP Address Information
Server IP
46.242.130.173
Server Location
,,Poland
ISP
Location on MAP
Whois Record
	  [Querying whois.verisign-grs.com]
[Redirected to whois.netart-registrar.com]
[Querying whois.netart-registrar.com]
[whois.netart-registrar.com]
Domain Name: magicalblade.com
Registry Domain ID: 1946800820_domain_com-vrsn
Registrar WHOIS Server: whois.netart-registrar.com
Registrar URL: http://www.netart-registrar.com
Updated Date: 2016-08-08T22:50:51Z
Creation Date: 2015-07-14T14:07:08Z
Registrar Registration Expiration Date: 2017-07-14T14:07:08Z
Registrar: NetArt Sp. z o.o.
Registrar IANA ID: 1456
Registrar Abuse Contact Email: abuse@netart-registrar.com
Registrar Abuse Contact Phone: +48.122978885
Reseller: nazwa.pl
Domain Status: ok http://www.icann.org/epp#ok
Registry Registrant ID: Not Available From Registry
Registrant Name: Piotr Muszynski
Registrant Organization: WEB-MAGIC Piotr Muszynski
Registrant Street: Boleslawa Prusa 14/4
Registrant City: Resko
Registrant State/Province: zachodniopomorskie
Registrant Postal Code: 72-315
Registrant Country: PL
Registrant Phone: +48.510538675
Registrant Phone Ext:
Registrant Fax:
Registrant Fax Ext:
Registrant Email: pm@web-magic.pl
Registry Admin ID: Not Available From Registry
Admin Name: Piotr Muszynski
Admin Organization: WEB-MAGIC Piotr Muszynski
Admin Street: Boleslawa Prusa 14/4
Admin City: Resko
Admin State/Province: zachodniopomorskie
Admin Postal Code: 72-315
Admin Country: PL
Admin Phone: +48.510538675
Admin Phone Ext:
Admin Fax:
Admin Fax Ext:
Admin Email: pm@web-magic.pl
Registry Tech ID: Not Available From Registry
Tech Name: Piotr Muszynski
Tech Organization: WEB-MAGIC Piotr Muszynski
Tech Street: Boleslawa Prusa 14/4
Tech City: Resko
Tech State/Province: zachodniopomorskie
Tech Postal Code: 72-315
Tech Country: PL
Tech Phone: +48.510538675
Tech Phone Ext:
Tech Fax:
Tech Fax Ext:
Tech Email: pm@web-magic.pl
Name Server: ns2.nazwa.pl
Name Server: ns3.nazwa.pl
Name Server: ns1.nazwa.pl
DNSSEC: unsigned

URL of the ICANN WHOIS Data Problem Reporting System: http://wdprs.internic.net/
>>> Last update of WHOIS database: 2017-01-11T00:35:30Z <<<

For more information on Whois status codes, please visit: https://www.icann.org/resources/pages/epp-status-codes-2014-06-16-en.

WHOIS Terms of Use
1. WHOIS database is administered by NetArt Sp. z o.o. It contains information on domains with respect to which the company provides administration and technical services.
2. NetArt sp. z o.o. shall not be liable for any torts committed by Domain Name Holder.
3. Furthermore, NetArt Sp. z o.o. shall not be liable for any damage caused as a result of the actions or omissions of Domain Name Holder, including, but not limited to, violation of intellectual property rights, trademark rights or personality rights; all claims related thereto shall be brought directly to Domain Name Holder.
4. All data displayed is made available for the purpose of contacting Domain Name Holder or for purposes directly related to domain name.
5. By using WHOIS, you shall be deemed to have accepted WHOIS Terms of Use and confirmed that the data will be used for lawful purposes. Furthermore:
a) you shall not enable or otherwise support the transmission of mass unsolicited commercial advertising or solicitations to Domain Name Holder’s address, e-mail address, telephone number or facsimile number,
b) data may not be used for marketing purposes,
c) data may not be sold or used for redistribution purposes.
6. Copying, reproducing, distributing or using the data available in WHOIS database operated by NetArt Sp. z o.o. otherwise than provided for in these WHOIS Terms of Use shall be prohibited.
7. NetArt Sp. z o.o. reserves the right to restrict access to WHOIS database, impose a limit on the number of queries, and amend these WHOIS Terms of Use.

Zasady korzystania z bazy WHOIS
1. Baza danych WHOIS jest zarz?dzana przez NetArt Sp. z o.o., i prezentuje dane dotycz?ce domen dla których firma ?wiadczy obs?ug? administracyjn? i techniczn?.
2. NetArt sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialno?ci za czyny zabronione pope?nione przez Abonenta domeny.
3. NetArt Sp. z o.o. nie odpowiada równie? za szkody spowodowane dzia?aniem lub zaniechaniem Abonenta domeny – w szczególno?ci nie odpowiada z tytu?u naruszenia praw w?asno?ci intelektualnej, prawa ochronnego do znaku towarowego lub naruszenia dóbr osobistych – wszelkie roszczenia z tym zwi?zane uprawniony powinien zg?asza? bezpo?rednio do Abonenta domeny.
4. Wszelkie wy?wietlane dane udost?pniane s? w celu umo?liwienia kontaktu z Abonentem domeny lub w celach bezpo?rednio zwi?zanych z nazw? domeny.
5. Korzystaj?c z bazy WHOIS, akceptuj? Pa?stwo Zasady korzystania z bazy WHOIS po?wiadczaj?c jednocze?nie, i? dane b?d? u?ywane w celach zgodnych z prawem, jak równie?:
a) nie b?d? Pa?stwo umo?liwia? lub te? w inny sposób wspiera? przekazywania masowych i niechcianych reklam lub ofert na adres Abonenta domeny, adres e-mail Abonenta, numer telefonu lub numer faks,
b) dane nie mog? by? wykorzystywane w celach marketingowych,
c) dane nie mog? zosta? sprzedane lub wykorzystane w celach redystrybucji.
6. Kopiowanie, powielanie, rozpowszechnianie lub inne ni? wynikaj?ce z Zasad korzystania z bazy WHOIS wykorzystywanie danych dost?pnych w bazie WHOIS obs?ugiwanej przez NetArt Sp. z o.o. jest zabronione.
7. NetArt Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do ograniczenia dost?pu do bazy WHOIS, na?o?enia limitu na liczb? odpyta?, jak równie? do zmian Zasad korzystania z bazy WHOIS.	  

Analyze Another Website

Advertisement

Recently Viewed